Plavání rodičů s dětmi

  Přihláška bude automaticky odeslána ke zpracování, potvrzení registrace obdržíte emailem.

  * - VŠECHNA POLE FORMULÁŘE JSOU POVINNÁ  Prohlášení rodičů:

  Přihlašuji své dítě do kurzu plavání v městském bazénu v Mladé Boleslavi. Potvrzuji, že jsem seznámen/a s návštěvním řádem městského bazénu v Mladé Boleslavi, souhlasím s ním a budu jej dodržovat já i mé dítě.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů:

  Já, níže podepsaný/á vyjadřuji výslovný souhlas s tím, aby Městská společnost sportovní a rekreační areály s. r. o., shromažďovala a zpracovávala osobní údaje, týkající se mé osoby a mého dítěte, obsažené v této přihlášce a to pro účely evidence klientů plavání. Souhlasím s uveřejněním fotografií pořízených při lekcích plavání na webových stránkách bazénu, popř. dalších komunikačních kanálech. Dále tímto výslovně prohlašuji, že jsem byl/a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 101/2000Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů, řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí na kurzu plavání.