Plavání dětí z MŠ a ZŠ

Plavání dětí z MŠ a ZŠ

Pro děti z mateřských škol zajišťujeme přípravnou plaveckou výuku nejčastěji v rozsahu 10 vyučovacích hodin ve školním roce.

Přípravná plavecká výuka se zaměřuje na bezpečné zvládnutí vodního prostředí a v přiměřené míře vede k osvojení a zvládnutí základních plaveckých dovedností, umožňující kvalitní a efektivní následnou základní plaveckou výuku. Děti ze základních škol v našem bazénu absolvují základní i zdokonalovací plavecký výcvik v rozsahu 10 nebo 20 vyučovacích hodin ve školním roce.

Cílem plavecké výuky je naučit žáky základním plaveckým dovednostem – splývání, plaveckému dýchání, orientaci pod vodou, skokům a pádům do vody, rozvoji pocitu vody. Učí se prvkové plavání a jsou seznámeni se základy plaveckých způsobů kraul, znak a prsa.

Plaveckou výuku provádějí kvalifikovaní učitelé plavání a trenéři plavání.

Jsme členy České unie školního plavání