Atrakce

Atrakce

Systém úpravy bazénové vody je rozdělen do šesti samostatných cirkulačních okruhů A, B, C, D, E, G. Každý z těchto okruhů má samostatnou akumulační jímku a úpravnu vody, která je navržena dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb. Technologie úpravy bazénové vody:

Tobogán

Jelikož by měl Městský bazén v Mladé Boleslavi sloužit nejen plavcům ale i rodinám s dětmi, pro odpočinek a sportovní vyžití, je zde instalováno několik vodních a vzduchových atrakcí. Nejvíce jich lze najít v tzv. relaxačním bazénu ( okruh B ), v dětském bazénku a brouzdališti ( okruh C ). Celkem je zde 21 atrakcí na jejichž provoz je třeba celkem 27 čerpadel a dmychadel.

Jednou z hlavních atrakcí která neodmyslitelně patří do každého zábavního bazénu jsou tobogány a různé skluzavky. Každý tobogán /skluzavka musí mít svůj provozní řád, který jasně definuje pravidla a předpisy pro bezpečný provoz jak pro provozovatele atrakce ( ČSN EN 1069 – 1 ), tak i pro jeho návštěvníky, viz. piktogramy na informační tabuli u nástupiště ( obr. č. 26 ) a provozní a návštěvní řád ( u recepce ). Tobogán má plně zatrubněný tubus, který je vedený venkovním prostorem a je uchycen na dvou centrálních ocelových sloupech ( obr. č. 27 ). Jedním z nejdůležitějších bezpečnostních prvků tobogánu je světelný semafor ( obr. č. 28) – interval červená 20 s / zelená 3 s. Pro zavodnění toboganového koryta je použito 7,5kW čerpadlo Unibad, jehož objemový průtok je mezi 108 – 120m3/hod. Pro zlepšení jízdy lze použít podložku, která má zároveň i příznivý vliv na menší opotřebení nebo poškrábání povrchu kluzné dráhy.

Výška startu nad vodní hladinou ( převýšení ) = 11,1m
Výtlačná výška = 15m
Délka dráhy = 81,2m
Spád dráhy = 13,6%
Čas jízdy = 13 – 18 sekund ( záleží na poloze a stylu jízdy )

Skluzavka

Další návštěvníky hojně využívanou atrakcí je modrá skluzavka. Jak již bylo zmíněno v předešlém článku o tobogánu, i tento typ skluzavky podléhá a musí být provozován v souladu s platnou legislativou a i zde se musí návštěvníci řídit pokyny pro bezpečný provoz, které jsou umístěny na informační tabuli hned u vstupu do koryta skluzavky. Skluzavka je přímá a zvlněná, široká cca 190cm a dlouhá 18m ( obr. č. 29 ). Po celé délce je nezakrytá a je vedena vnitřním prostorem. Pro zavodnění toboganového koryta je stejně jako u tobogánu použito 7,5kW čerpadlo Unibad ( obr. č. 30 ), jehož objemový průtok je 108 – 120m3/hod. Skluzavka i tobogán mají společné sací potrubí. Sací niky jsou tři ( obr. č. 31 ), všechny jsou kryté mříží a jsou umístěny pod širokou skluzavkou v místě, kde se jezdci nevyskytují. Sací efekt na mřížích každé niky je minimální i při společné funkci obou skluzavek.

Výška startu nad vodní hladinou ( převýšení ) = 4,5m
Výtlačná výška = 9m
Délka dráhy = 18m
Spád dráhy = 25%

Ostatní atrakce – vodní

Obě dominantní atrakce ( tobogán a skluzavka ) se kterými jste měli možnost se seznámit v minulých dílech ještě doplňuje několik dalších a menších atrakcí, které jsou stejně důležité a přispívají ke komfortu, pohodě a odpočinku návštěvníků Městského bazénu. Celkem je zde 21 atrakcí na jejichž provoz je třeba celkem 19 čerpadel ( vodní atrakce ) a 8 dmychadel ( vzduchové atrakce ) Nejvíce atrakcí jako např. „ VODOTRYSK, VODOPÁD, CHRLIČE“ ( obr. č. 32 ) je v tzv. „RELAXAČNÍM BAZÉNU“ neboli bazénu s atrakcemi. Jelikož každá vodní atrakce potřebuje k provozu různé množství průtoku vody, je zde instalováno sedm různých typů čerpadel. Nejvýkonnější jsou dvě 15kW čerpadla ( obr. č. 33 ) které pohánějí „ DIVOKOU ŘEKU“ . Naopak nejslabší jsou 2,18kW čerpadla atrakcí v dětském bazénku „ DELFÍN“ a „ STĚNOVÝ VÝTOK“ v brouzdališti ( obr. č. 34 ).

Ostatní atrakce – vzduchové

V posledním díle ze strojovny Městského bazénu v Mladé Boleslavi ještě zbývá, seznámit Vás se vzduchovými atrakcemi. Vzduchové atrakce zajišťují především tzv. perličkové a bublinkové koupele. V našem bazénu se můžete setkat např. s dnovými vzduchovými polštáři, stěnovými masážemi a u oblíbených Whirlpoolů ( vířivek ) vzduchovými masážemi. O zajištění dostatečného množství vzduchu do atrakcí se starají tzv. dmychadla neboli vzduchovače obr. č. 35. Než se vzduch ze vzduchovače dostane k tryskám v bazénu, je potřeba ho ještě ohřát. K tomu slouží regulovatelné ohřívače vzduchu obr. č. 36, kterými vzduch proudí přes topné těleso a tím se ohřívá na cca 45°C.

Nedílnou součástí vzduchových masáží ve vířivkách jsou hydromasážní trysky . Jedná se o vstřikovací systém, který funguje na principu tlaku vody a přisávaného vzduchu. Lze je tedy vnímat spíše jako vodní atrakce.

Spouštění a vypínání všech atrakcí je nastaveno v automatickém režimu obr. č. 37, popř. je možné ovládat chod atrakcí ručně, přímo na elektrických rozvaděčích ve velínu plavčíků, potažmo ve strojovně.